Üst Reklam 970x90
Onemsoft Bilişim
Onemsoft Bilişim
Nezih Varol

Nezih Varol

Mail: nezih.varol@hotmail.com

KÜÇÜLME

İlk cümlede şöyle deniyordu; “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir duyuru yayımlanarak Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla, yani büyüme rakamları açıklandı”.

Açıklama şöyle devam ediyordu; “Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 0 (sıfır) olarak gerçekleşmişti. Anket katılımcılarının 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0.7, en düşük yüzde eksi 0.8 olmuştu. Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülmüştü”.

TÜİK’in ikinci çeyrek için verileri ise aynen şöyle;

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini; 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2.7 ve inşaat sektörü yüzde 12.7 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 arttı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1.1 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1.1 azaldı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22.8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 8.1 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 16.9 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8.1 artarken ithalatı ise yüzde 16.9 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9.9 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 35.6 iken bu oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 37.1 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47.2'den yüzde 44.6'ya düştü.

Şimdi bu açıklamayı okutun bir ortaokul veye IQ’su biraz yüksekse ilkokul öğrencisine, inanın burada bir büyümenin değil küçülmenin olduğunu anlar.

Veriler o kadar açık ve net ki, her cümlenin son kelimesinin “Azaldı” olarak bitmesi bile ekonominin küçüldüğünün bir göstergesi olarak karşımızda duruyor.

Eğer hesap kitap bilmiyor ve ekonomik terimleri anlamıyorsanız “Arttı” kelimesinin bir büyümeyi, “Azaldı-Düştü” kelimelerinin ise bir küçülmeyi, gerilemeyi, daralmayı, alımgücünün zayıfladığını, paranın pul olduğunu, bir önceki ay alınan peynir ekmeğin bu ay aynı parayla alınamayacağını ifade ettiğini anlayın yeter.

Bu kadarını da anlamıyorsanız, ki anlamıyorsunuz, yaşadığınız hayatı hak ediyorsunuz demektir.

Daha rahat bir hayat, çocuklarınızın çok daha iyi şartlarda yaşaması için bir uğraşınız yoktur.

Sizin bu gemiyi kurtarmaya niyetiniz de yoktur.

Siz zaten yoksunuzdur.

Hiç düşündünüz mü, TÜİK neden 'Küçülme' yerine ‘Büyüme’ yazıyor?

Sadece aklınızın olmadığını değil, yok olduğunuzu varsaydığı için olabilir mi?

Peki böyle davranmakta haksız mıdır?

Bir kere de siz düşünün!

Düşünürseniz varsınız.

O zaman büyürsünüz.

Yorum Yazın