Üst Reklam 970x90
Onemsoft Bilişim
Onemsoft Bilişim
Nezih Varol

Nezih Varol

Mail: nezih.varol@hotmail.com

NERON VE KIZ ENSTİTÜSÜ

Dünya tarihi kentleri, eserleri, alimleri yakan ve yıkanlarla doludur, yani her toplumun bir Neron’u vardır.

Neron Milat’tan sonra 54 ve 68 yılları arasında kurulup yıkılmış olan Roma İmparatorluğu’nun hükümdarıdır ve zalim bir imparatordur.

Bir evlatlık olmasına rağmen annesi Agrippinna’nın entrikaları ve İmparator olan kocasını öldürtmesiyle tahta geçer.

Sonrası malum, Roma’yı tüm tarihi geçmişi ve değerleriyle yakar, bugün gençler “Ben deliyim, gözü kara deliyim, yakarım, Roma’yı da yakarım” sözleriyle öne çıkan şarkıyla çok güzel oynarlar.

Dünya üzerinde tüm kentlerin ortak mirası olan tarihi yapılar ve bunları yıkmak isteyen Neronlar vardır, Neronlar da genellikle o şehrin en zengin işinsanı, belediye başkanı veya siyasi parti lideridir.

İki, üç yıl öncesine kadar Manisa’da da böyle bir Neron türedi ve kentin önemli tarihi değerlerinden Devlet’e ait ‘Beyaz Fil’ adlı SGK binasını çok ucuz fiyata zimmetine geçirmeye çalıştı.

2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından koruma statüsü değiştirilen ve 2018 yılında yıkılması haberleriyle gündeme gelen bina Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile Manisa Temsilciği’nin ve konuya hassasiyet gösteren bir grup kentlinin ‘Beyaz Fil Yıkılmasın’ sloganıyla başlattıkları farkındalık çalışmaları ve eylemleriyle kurtarıldı.

Bakın kent mirasına sahip çıkan Manisalılar binayı nasıl tanımlıyor; “Manisa kent merkezinde heybetli uzun kolonları ve beyaz rengi nedeniyle ‘Beyaz Fil’ lakabıyla anılan, yıllar içinde bölgenin sembol yapılarından biri haline gelmiş olan kültür varlığı”.

Neyse ki Beyaz Fil kurtarıldı ve Manisalıların anılarını yaşatmaya, heybetli uzun kolonları ve bembeyaz rengiyle yine onların bağrında yaşamaya devam ediyor.

Darısı Zonguldak Kız Enstitüsü’nün başına.

Şimdi yine aynı kötü vasıflara sahip acımasız Neron Zonguldak’ta hortladı.

Zonguldak’ın ve Zonguldaklıların ortak mirası olan tarihi bir yapıyı, Kız Enstitüsü’nü yakıp yıkmak istiyor.

Tabi zalimin zulmü varsa sevenin Allah’ı, toplumların da kanunları var.

Şimdilik bir sivil toplum kuruluşu olan 67’liler Platformu’nun konuyla ilgili hukuki sürece başvuracakları yönündeki açıklaması yüreğime su serpti, şöyle diyorlar;

“Zonguldak İlimizin tarihsel değerlerine olan bağlılığı tüm çevrelerce bilinen bir gerçektir. Bu gerçeğin ışığında Zonguldak merkez ve ilçelerindeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara tam ve eksiksiz olarak aktarılması bu gün bu varlıklara elle dokunan, gözle görebilen ve bu varlıklardan istifade eden kuşakların başlıca görevidir… bu gün ‘Kız Enstitüsü’ veya ‘Kız Meslek Lisesi’nin yıkımının önünü açan kararının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun daha önce almış olduğu 29.11. 2019 Tarih ve 5693 Sayılı Kurul Karar metninde bulunan ‘Zonguldak İli, Merkez İlçe, Yayla Mahallesi, 10 Ada, 6 Parselde yer alan Eski Kız Meslek Lisesi Binasının tesciline esas olacak tespit- tescil işlemlerine Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul Müdürlüğünce başlanılmasına karar verildi’ yargısının altı ay gibi kısa bir süre içerisinde değiştirilmesine bir anlam verilemediği gibi… herhangi bir detaylı inceleme, araştırma ve yapının deprem dayanımının güçlendirilmesi imkânlarının göz önünde bulundurulmadığı da anlaşılmaktadır… Tüm bu değerlendirmeler ışığında 67’liler Platformu Kız Enstitüsü binasının tamamen veya kısmen yıkılmasına karşı olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz… Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı ilgili kuruluşlarının konu ile ilgili detaylı bilgilendirilmesi için çalışma yürütülecek ve yapılan uygulamanın kent mazisi ile ilişkisinin kendilerine anlatılabilmesi için randevu talep edilecektir. Ayrıca bilimsel ciddiyetten uzak olduğunu görmekten üzüntü duyduğumuz ilk kararın tam tersi mahiyette alındığı anlaşılan son kararın arkasındaki gerekçeler ne olursa olsun karara itiraz ve idare mahkemesine dava dahil hukuki ve idari açıdan takibinin yapılmasında gerekli gayret ve özveri gösterilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”.

Neron Manisa’da suçüstü yakalandı, yok edildi, Beyaz Fil kurtarıldı ve yaşatılıyor.

Neron şimdi Zonguldak’ta Kız Enstitüsü’nü yıkmak, yok etmek istiyor.

Zonguldaklılar da Neron’a hak ettiği dersi vermelidir.

Kız Enstitüsü yaşatılmalıdır.

Yorum Yazın