Emel Eva Tokuyan

Emel Eva Tokuyan

Mail: emeltokuyan@hotmail.com

MASUM DEĞİLİZ 2

Sanırım kolay olsaydı, kişiler arası ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşamış onca insan olmazdı. Kötülük bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi içimizdeki cehaletten besleniyor. Her birimizin içinde savaş vermemiz gereken bir cehalet damarımız var.  Kötü insanların ortak özellikleri nelerdir? Dr.M. Scott Peck “Kötülüğün Psikolojisi” Kitabında uzun uzadıya anlatıyor meraklısına. Kısa bir özet derleme yaptım:

Yalan söylemeleri bilinçlidir. Yalan söylemek kötülüğün en önemli belirtilerinden biridir. Kötü insanlar amaçlarını daima yalanlarla saklarlar en çok da sevgi yalanını seçerler.
Kötü insanları maske takmalarından tanıyabiliriz. Gülümsemeleriyle nefretlerini, nazik davranışlarıyla, öfkelerini sakladıklarını görürüz.

Çok hırslıdırlar. Her şeyi kendi istedikleri gibi yapmak isterler. İnsanlara hükmetmek isterler.
Fark edilmesi zor olsa da yıkıcı davranışları süreklidir. Suçluluk ve pişmanlık duymazlar.

Sıklıkla başkalarını kötü olarak nitelendirirler. Kendi kötülüklerini başkalarına yansıtırlar. Kendi kusurlarını kabul etmedikleri için başkalarını suçlarlar Kusurlarını gören herkese öfkeyle saldırırlar.

İyi biri gibi görünmek onlar için çok önemlidir.
Sorgulamazlar kendilerini sorgulamaya tahammül edemezler.
Kötü insanlar istedikleri gibi davranmak isterler Güç sahibi olmak onlar için tutkudur. Ancak iradesiz oldukları için bu onların sonu olur.

Sağlıklı insan hata yaptığında gözden geçirir ancak kötü insan hata kabul etmez ve sorumluluktan kaçar. Kötülük sorumluluklarımızı üstlenmemizden doğar.
Olgunlaşmamış insanlar olgunlaşmış insanlara göre daha fazla kötülüğe eğilimlidir.

Kötü insanlar kendilerini sakladıkları için onları analiz etmek zordur. İkiyüzlülükte ustadırlar.

Dr. Peck terapi verdiği bir çok örnek vaka üzerinden kötülüğü tanımlamaya çalışıyor kitabında. Çıkış yolu olarak vurguladığı şey ise hepimizin içinde bir miktar kötülüğün bulunduğu ve ancak sevgi, bilgi ve çaba ile dönüştürülebileceğidir. Ancak tembelliğimiz, kibrimiz, ihmalkârlığımız, cehaletimiz bu yolda iç engellerimizdir. Aşmak kolay değilse de bunun için çabalamak insani sorumluluğu hepimizin. Eğer gerçekten dünyayı bulduğumuzdan daha yaşanır bir yer yapmak istiyor isek…

Facebook Yorum

Yorum Yazın