Emel Eva Tokuyan

Emel Eva Tokuyan

Mail: emeltokuyan@hotmail.com

KÜÇÜK YOLCUNUN KÜÇÜK MERDİVENİ

Seviyorum, derken dilim

Aklım küçümsermiş yanındakini

Duymamışım onun gizliden gizliye

Her şeyin en iyisini ben bilirim

En doğrusu benimki, dediğini

Koşulsuz kabulü hiç mi hiç anlamamışım

Kabul eder görünüp de aslında, 

Varlığa onayını, dilek şarta bağladığını, 

Sevgisine sınır koyduğunu algılamamışım.

Şimdi anladım Şems neden yaktı,

Bütün kitaplarını Rumi'nin

Bilgi sadece yakıtmış, araçmış, KALP yolunda,

Yakılmalıymış madde olan, 

Bilgi akıldan Gönül'e insin diye

Sadece aklı beslemek, kibri büyütürmüş 

Bilgi bahçelerinde, çiçekler içinde,

Tüm bilgiye aç koşarken anladım.

Parçalar bölermiş gerçeklik algısını,

Kalple bütünleşmeyen bilgi.

Yaratılanı BİR, ve aynı değerde,

Göremediğime aydığımda anladım

Hırsla, tutkuyla, doymak bilmeyen arzuyla değil de

Kabullenişle, aşkla, ve çabayla yürünmeliymiş yollar

Hırsım beni tuzaklara düşürdüğünde anladım

Bilgim zannettiğim, kibrimmiş meğer

Bilgi soyunmak içinmiş, seni diğerinden ayrı tutan

Her örtüden, kalıptan, bakıştan ve tutumdan

Aklın savurduğu belirsiz çıkmazlarda,

Kalbim acıyla yumuşayınca anladım.

Kalbini büyütmüyorsa eğer

Tüm bildiğin koca bir HİÇmiş

İyi-kötü, güzel-çirkin, dolu-boş demeden

Her canı kıymetli, her olanı en iyi bilip,

Gönül kapısından buyur ettiğimde anladım.


Emel Eva Tokuyan

 

 Okuma Önerileri:


1-Sessizliğin sesi-HPB-Yeni Yüksetepe Yayınları-(Göz Öğretisi kalp Öğretisi)

2- Küçük Ağacın Eğitimi-Forrest Carter (Ruh aklı-Beden aklı)"Ruh aklı bütün
diğer kaslar gibidir. Kullandığın zaman büyür ve güçlenir. Onu anlamak için
kullanmak gerekir. Ama beden aklınla açgözlü ve benzeri olmaktan kurtulana
kadar ona kapıyı açamazsın. Açtığın zaman anlayış gelişmeye başlar ve ne
kadar anlamaya çalışırsan, ruh aklı o kadar büyür."

3-İbni Arabi İslamda Kalp sembolojisi  -Yeni Yüksetepe Dergi sayı16

"Nazari düşünceye sahip kişiler, fikrin, nazarın, duyunun ve aklın
kendilerine verdiği şeylerle kendilerini âlim sanırlar." Futuhat

"Akıl hakikati olduğu gibi idrakten acizdir".Füsusu'l Hikem


Facebook Yorum

Yorum Yazın