Üst Reklam 970x90
Onemsoft Bilişim
Onemsoft Bilişim
Nezih Varol

Nezih Varol

Mail: nezih.varol@hotmail.com

İMAMOLOG

Ruh Sağlığı Meslekleri Platformu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

Neye ve kime karşı dersiniz?

Bilim, ilim, yasa, yönetmelik, akıl, mantık ve etik düşmanlarına karşı.

Liyakatın ayaklar altına alındığı, hak edene değil yandaşa yer açıldığı, FETÖ’cülerin soruları çaldığı, makamların terörisitler tarafından işgal edildiği bir dönemin uzantısında halen daha yasal ve bilimsel dayanaktan yoksun ve etik olarak mesleki sınırları aşan yanlış uygulamalar gündeme getiriliyor, adeta topluma tükenmişlik sendromu yaşatılmaya çalışılıyor.

İşte, yukarıda adını yazdığım onca meslek örgütü üyesi bu saçma sapan uygulamalara “Dur” demek adına bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mesleki Yeterlilik  Kurumu (MYK) tarafından Ulusal Meslek Standardı hazırlık sürecinde olan ‘Manevi Danışmanlık’ konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

-Bilindiği gibi 2015 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hastaneler, öğrenci yurtları, ceza infaz kurumları gibi kurumlarda kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personeli Manevi Danışman olarak görevlendirilmeye başlanmıştır. Bu görevlendirmeler yasal ve bilimsel dayanaktan yoksun ve etik olarak mesleki sınırları aşan yanlış uygulamalara yol açmıştır.

-Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevlendirmeleri ve sözde unvanı meşrulaştırmak adına MYK’ya başvurmuştur ve Manevi Danışmanlık Ulusal Meslek Standardı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

-MYK Ulusal Meslek Standardı taslağında sağlık tesisi, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet kurumları, öğrenci yurtları ve benzeri kamu-özel kurumları ile gerektiğinde afet ve acil durum bölgelerinde çalışması planlanan Manevi Danışmanlar Sağlık ve Sosyal Hizmetler sektöründe tanımlanmıştır. Oysa hazırlanmakta olan taslakta mesleğin uluslararası sınıflandırma sistemlerindeki yeri ‘Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları’ olarak geçmektedir.

-İlk oluşturulan taslakta manevi danışmanlara aynı zamanda psikolojik yönden de ‘danışmanlık, rehberlik, tedavi, iyileştirme, destekleme ve kılavuzluk etme’ gibi ruh sağlığı mesleklerinin yetkin ve yetkili olduğu görevlerde tanımlanmıştır. Ruh sağlığı meslek dernekleri olarak bu taslağa itiraz edilmiştir.

-Söz konusu tanımlamalar manevi danışmanlığın bir ruhsal zorlanma, ruhsal hastalık ya da bozukluklarda bir psikolojik danışmanlık, rehberlik, destek ve neredeyse tedavi yaklaşımı olarak ele alındığını göstermektedir. Bu durum özellikle ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda ülkemizde mevcut ruh sağlığı meslek mensuplarının görev alanlarının ihlaline neden olacaktır.

-Psikolojik yardım ve desteğin olmazsa olmazı psikoloji ve psikopatoloji bilgi ve tecrübesidir. Bu kişilerden fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal sorun alanlarına ilişkin bir destek beklenmektedir. Söz konusu alanlardaki sorunlara vakıf olabilmek için en azından belli bir düzeyde psikopatoloji bilgisi gerekmektedir. Psikoloji ya da psikopatoloji bilgisi olmayan danışmanlar tarafından bireyin yanlış ele alınmasının, ruhsal zorlanmanın ya da hastalığın kişiyi olumsuz etkilemesine sebep olacağı da aşikardır.

-Bireylerin mensup oldukları din ya da inançlarla ilgili din adamlarından dini bilgi ve dini rehberlik almaları temel insan hakkıdır ancak ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda alınması gereken ya da sunulması gereken ruh sağlığı hizmetidir, ruh sağlığı hizmeti de ilgili alanlarda yetişmiş olan ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir.

-Uluslararası standartlara aykırı olarak din görevlisini sağlık ve sosyal hizmetler başlığı altında ele almak kabul edilemez. Bu durum, ruh sağlığı alanında sözde yeni meslekler türeterek ülkemizde incinebilir gruplara, çocuklara, gençlere, engellilere, ruhsal zorluk, ruhsal hastalık ve bozukluğu olan bireylere faydadan çok zarar getirecektir.

-Soruna temel çözüm mevcut ruh sağlığı meslekleri mensuplarına ait kadroların artırılması ve bilimsel ve nitelikli hizmet vermelerinin önünün açılması olmalıdır.

-Biz ruh sağlığı meslek dernekleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve MYK tarafından hazırlanan ‘Manevi danışmanlık meslek standardı’ taslağını kabul etmediğimizi, bu haliyle geçmesi durumunda toplum ruh sağlığı ve mesleki sınırlarımız adına yasal yollara başvuracağımızı kamuoyu bilgisine sunarız. Saygılarımızla”.

Akademik unvanı Sosyal Hizmet Uzmanı olan bir Gazeteci olarak, usulüne uygun ve kibarca yaptıkları bu basın açıklaması için meslektaşlarımı kutlarım.

Ama ben sanıldığının aksine o kadar kibar biri değilim.

Şunu ifade etmek isterim; eğer bir İmamolog benim işimi yaparsa, ben de o İmamolog'un işini yaparım.

Yeni işime de ölmüş imamdan başlarım.

Ayağını denk al imam efendi...

Yorum Yazın