• Manisa İnternet Haber | Facebook
  • Manisa İnternet Haber | Twitter
  • Manisa İnternet Haber | Google+

GİRİŞİMCİ LİDERLİK

Eklenme tarihi : 16.05.2016 Yorum ekle Sayfayı yazdır
Ozan Erdem Ozan Erdem

Siyaset Bilimci ve Siyasal İletişim Uzmanı ozanerdem07@hotmail.com TÜM YAZILARI

Paylaş:
Liderlik ve girişimcilik birbirine çok yakın ve sahip olunan özellikler itibariyle de birbirine çok benzeyen iki kavramdır.
Liderlik ve girişimcilik birbirine çok yakın ve sahip olunan özellikler itibariyle de birbirine çok benzeyen iki kavramdır. O halde her girişimci, liderlik özelliklerine sahip midir? Her lider aynı zamanda girişimci midir? Tam olarak her iki sorunun da evet ya da hayır gibi net bir cevabı olmadığı için, girişimcilerin liderlik özellikleriyle, liderlerin de girişimcilik özellikleriyle donanması gerekiyor.  

Lider girişimci, girişimci ruhuna sahip ancak bununla yetinmeyip liderlik özelliğini de girişimlerinde en iyi şekilde kullanabilen girişimcidir. İş dünyasına baktığımızda da birçok girişimci görmekteyiz ama fark oluşturarak, kendi alanında doruğa çıkmış olanların lider girişimci olduklarını gözlemliyoruz. Ve lider kişiliğin doğası gereği, kitleleri etkilemesi, onlara vizyon olması, yol göstermesi gibi, girişimci lider olan işadamlarının da kendi alanlarında dünyaya yön verebilecek yeniliklere imza attığına şahit oluyoruz.  

O halde girişimcilik kavramı ile liderlik kavramını açıklayarak, karşılaştıralım.  
Girişimci, ticari bir iş kurup o işin riskini alan kişidir. Girişimci, risk alır. Amacı ise kazançtır. Lakin girişimci kişiler, sadece risk almakla kalmaz aynı zamanda taşıdıkları riskler kadar sorumluluklar da üstlenirler. İstihdam oluştururlar, ülke ekonomisine katma değer sağlarlar. Dolayısıyla, bu sorumluluklar sadece istihdam ettikleri kişilere ve ailelerine değil aynı zamanda içinde yaşadıkları topluma karşıdır. Özetleyerek açıklamaya çalıştığımız girişimcilik aslında idealistliktir. Sıradanlığı reddetmektir. Girişimci, aslında cesareti ile o güne kadar yapılmayanı yapan, farkındalıkla beraber yenilik getiren ve bir ideal uğruna yıllarını veren farklı bir kişiliktir. Girişimci ruhuna sahip bir kişi, görülmeyeni görünür kılarak, çok önemsiz durumları bile çok önemli fırsatlara çevirir. Girişimcilerin en büyük özelliği hayal etmektir. Düşünmek ve hayal kurmak… Asla geçmişle yaşamazlar. Sürekli gelecekte yaşarlar ve gelecek kurgusunda ihtimallerden devamlı yararlanarak bunları mümkün kılmak için çabalarlar. Girişimcilik özelliklerini uzun uzun anlatabilir ve bir çok özellik sayabiliriz. Tüm girişimcilerdeki ortak özellikleri sıralayabiliriz. Ancak girişimciler içinde de fark oluşturan, diğer girişimcilerdeki ortak özelliklerin hepsine sahip olmakla birlikte, bir özelliği ile bu farkı ortaya koyan girişimciler ise “liderlik” özelliğine haiz olanlardır.  

Lider bir girişimci, imkansızlıklar içinde mümkün olanı ortaya çıkararak, görülmeyeni görür. Bunun sihirli ya da gizli bir yanı yoktur. Genetikten gelen bir yetenek de değildir. Öğrenilmiş çaresizlikleri yıkarak öğrenilebilen bir disiplindir.  Zaten akademik olarak yapılan liderlik araştırmalarında da görüldüğü gibi çeşitli sosyal çevrelerden ve eğitim düzeylerinden gelen değişik karakterdeki kişilerin, hayata dair sıkı bir rahle-i tedrisattan geçerek, başarılı bir lider olabileceklerdir. Liderlik özelliklerine sahip olan kişilerin bu belirgin özellikleri ise belirli bir durum ve ekibin ona ihtiyaç duyduğu zaman öne çıkmaktadır. Bu tür olağan olmayan durumlarda, bu özellikleriyle ortaya çıkan liderler de olumsuzlukları fırsata çevirerek değerlendirmektedir. Lider, sabrı, azmi, çalışkanlığı, inancı, anlayışı özetle şahsiyeti ile çevresinden üstün olan ama kendisini onlardan üstün görmeyen ve onlarla olmaktan gurur duyan ve bu mütevaziliği ile tecrübelerini çevresindekilere yön göstermek, onlara vizyon kazandırmak için kullanır. Onları eğiten, onlarla meşveret eden ve onların fikirlerini alan kişidir.  

İşte girişimci olan ama lider girişimci olamayanların sorunu girişimlerini kendileri kurarak, devam ettirme isteğidir. Bu sebeple de kurumsallaşamazlar. Ve dolayısıyla da kendilerinden sonra girişimleri de sona erer. Lider girişimci ise fikir alır ve fikir verir. İstişare eder. En önemlisi, yeni girişimciler ve yeni liderler yetiştirir. Girişimci liderler, beşeri sermayeye her şeyden fazla önem verirler. Bu liderlik özelliğine sahip girişimcilerin en önem verdiği konudur. ?Zira, hangi iş dalı olursa olsun, girişimciliğin özü insan sermayesidir.  
 
Lider kişi her şeyi kendisi yapamaz. Hiç kimse, her şeyi yapamaz. Herkes, bir şeyi yapar, daha doğrusu yapabilir. Çünkü, hiç kimse mükemmel değildir. Kusursuz değildir. Hatasız değildir. Bir başarı varsa bu ekibin, tüm emek harcayan, alın teri dökenleridir. Lider, ortada bir başarı varsa, insanlara “bunu biz başardık” diyebilendir. Bütün takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir kişi büyük lider olamaz. Büyük liderler, başarıyı getirecek ekibe ilham verirler. Onların kendilerine olan güvenlerini arttırmak için elinden gelen yaparlar. Zira, kişiler kendi yeteneklerine güvendikleri zaman başarılmayacak iş yoktur. O yüzden, hayatın her alanında özellikle de iş hayatında, eylemleriniz başkalarını daha fazla bir şeyler yapmaya teşvik ediyorsa, o zaman mükemmel bir lidersiniz demektir. Özellikle de günümüz rekabetçi piyasa şartlarında, girişimci olmak yetmiyor. Her ne kadar girişimcilik, sıradan kişilere göre çok daha farklı özelliklere sahip olan kişileri ifade etse de, bu özelliklere liderlik özelliği eklenmelidir. Vizyon sahibi, hayalleri ve hedefleri olan bu tip kişiler liderlik özellikleri ile kendilerini donatmaları gerekir.  
 
KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK & İÇ GİRİŞİMCİLİK  
Girişimciliği de dar düşünmememiz gerekir. Girişimcilik sadece yeni bir işletme oluşturma değildir. Girişimcilik kavramı mevcut işletmeyi de içine alan çok daha geniş bir kavramdır. Girişimci kişi, yeni bir işletme kurmanın yanı sıra, mevcut kurumsal yapı içinde de yenilik oluşturarak girişimcilik deneyimi oluşturabilir. Büyük kurumsal firmaların kendi bünyelerinde oluşan mükemmel girişimcilik örnekleri vardır. Buna “kurum içi girişimcilik” veya “iç girişimcilik” (intrapreneurship) diyebiliriz. Kurum içi girişimcilik, kurum içinde bir fikri/projesi olan, girişimcilik yeteneği yüksek kişilerin, kendi fikirlerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir yapıdır. İç girişimcilik, kurumda girişimsel bir kültür oluşturur. Yeni ürünler ve stratejilerin geliştirilmesidir. Dünyada ve Türkiye’de bazı kurumsal şirketlerde, iç girişimcilik şirketlerin sürdürülebilir büyümedeki öne çıkan stratejisi haline gelmiştir. Günümüzde birçok işletmenin iç girişimciliğin artan önemini fark etmesi ve yönelmesi kaçınılmazdır. Sayısı hızla artan rakipler, geleneksel yönetim modellerinin yetersiz kalması, yetenekli çalışanların kurumlardan ayrılarak kendi küçük ölçekli işletmelerini kurmaları, rekabetin yerel ve ulusal bazdan uluslararası boyuta çıkması, verimlilik ve etkinliğin artırılma istenci gibi nedenlerle iç girişimciliğe verilen önem giderek  artacak ve zaruri hale gelecektir. İşte bu kişileri, kurumsal firmalardaki üst düzey görevdeki kişiler fark etmeli ve onların da fark oluşturmalarına yardımcı olmak için tüm imkanları seferber etmeleri gerekir. İç girişimci kişilerin, kurum içinde motivasyonu en üst düzeyde tutulmalı ve firmaya olan aidiyeti en üst derecede sağlanmalıdır. Bu kişiler rutin işlerle sıkılmamalıdır. Bu kişilerin yeni fikirler üretmelerine yardımcı olunmalıdır. Üst düzey yöneticilere düşen görev budur. Çünkü, bu kişiler ekip arkadaşlarına da kurum içinde rol-model olacak ve onlara da ilham verecektir.  
 
Lider girişimci ruhuna sahip iseniz, bu tür iç-girişimci ruhuna sahip kişilere her türlü desteği sağlarsınız. Ama sadece girişimci ruhuna sahip kişiler veya sıradan geleneksel yöneticiler, bu tür iç-girişimci kişileri var olan iş modeline tehdit olarak görürler. Çoğu insan, “yıkıcı yeniliği” kişisel ve örgütsel bir tehdit olarak algılarken, lider-girişimciler ise yıkıcı yeniliğin potansiyel yararlarını açıklamaya çalışırlar ve arkasında dururlar.
 
Liderlik özelliklerine haiz bir girişimci, bünyesindeki iç girişimcilerin önünü açmalı, yeni fikirleri desteklemeli, oluşabilecek hatalara karşı cesaretlendirmelidir. Özellikle, kurumun kaynakları kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır. Tüm iç girişimcilik faaliyetleri, üst yönetim tarafından desteklenmelidir. Takım çalışması oluşturulmalı ve muhakkak roller belli olmalıdır. Sorumluluk ve yetki verilmelidir. Ödüllendirme sistemi kesinlikle kurulmalıdır.
Bu haber 1514 kez okundu.
Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş:
YORUM YAP
YAZARIN SON YAZILARI